loader image

Gezegene Özgürlük Kolektifi

Yanan her ağaç, can veren her canlı, kuruyan her dere, talan edilen her alan için çıkıyoruz. Antikapitalist bir ekoloji mücadelesinin bugün hiç olmadığı kadar gerekli olduğunun bilinciyle çıkıyoruz. “Gezegene Özgürlük” demek için, komünal yaşamın inşası için çıkıyoruz. Gezegene Özgürlük Kolektifi, tam da böyle bir ihtiyacın ürünü olarak kuruldu. Herkesi antikapitalist bir ekoloji mücadelesi için Gezegene Özgürlük Kolektifi’ne katılmaya çağırıyoruz!